THEOFRASTOS: İ.Ö. 372-287 Eresos doğumlu Theofrastos, Platon’un öğrencisiydi ve Aristo felsefe okulundan “gezimci, peripatik” filozoftu. İ.Ö. 347’de hocasının ölümünden sonra öğrenme arzusunu ve zekasını keşfeden Aristo’yu takip etti. Aristo daha sonra onu Eyfrastos yerine Theofrastos olarak adlandırdı. Aristo’nun Theofrastos’a beslediği sevgi kanıtlanmıştır. İ.Ö. 323’de Aristo saygısızlıkla suçlandığında Halkida’ya sığınmak zorunda kaldı ve Theofrastos’a kütüphanesini ve “peripatik” okulunun yönetimini bıraktı.