ΘΕΟΦΙΛΟΣ: Λαικός ζωγράφος που γεννήθηκε στη Βαρειά το 1866 και έζησε στη Μυτιλήνη στη Σμύρνη και στα χωρία του Πηλίου . Εγινε γνωστός από τον Λέσβιο τεχνοκριτικό Ελευθεριάδη ή Τεριάντ. Υπάρχει μουσείο με έργα του στη Βαρειά της Μυτιλήνης.