ΣΑΠΦΩ: Δημιουργός της αιολικής λυρικής ποίησης γεννημένη στην Ερεσσό το 627 π.χ. Αποσπάσματα μόνο σώζονται από τις επτά συλλογές της.