ΜΗΘΥΜΝΑ: Κόρη του βασιλιά Μάκαρα , πρώτου έποικου της Λέσβου . Το όνομα της δόθηκε στην αρχαία πόλη της Μήθυμνας όπου σήμερα βρίσκεται ο Μόλυβος.