ΛΑΣΣΙΑ: Αρχαία ονομασία της Λέσβου. Σημαίνει κατάφυτη – καταπράσινη.