ΙΜΕΡΤΗ: Αρχαία ονομασία της Λέσβου . Σημαίνει ποθητή, επιθυμητή αγαπητή.